ArsMironia jest firmą rodzinną zajmującą się konserwacją zabytków.
Pod koniec sierpnia miałem okazję spędzić z nimi dwa dni, w trakcie których powstawał taki promocyjny oraz dokumentacja fotograficzna.

2016_Ars_Mironia