Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprosiła mnie do realizacji reportażu pokazującego działania tej organizacji – tworzenie i wspieranie klubów kobiet na południu Tadżykistanu.